Konsultacje psychologiczne

Niniejsza usługa jest formą porady psychologicznej przy wyborze formy i modelu pracy psychologicznej. Stanowi pierwszą pomoc dla osób, które doświadczają różnych problemów osobistych np.: trudności w przystosowaniu się do danego rodzaju zmiany życiowej; może być wsparciem w procesie zdrowienia; pomostem przy okazji rozwiązywania życiowego kryzysu lub być wstępem do coachingu lub do terapii psychologicznej. Główną funkcją konsultacji jest rozpoznanie dalszego kierunku pracy na siatce oddziaływań edukacyjnych tzw.; "Matrycy Edukacyjnej".

Image by Nik MacMillan