Konsultacje rodzinne

dowiedzmy się co dzieje się w komunikacji

Konsultacja rodzinna jest formą porady psychologicznej dla rodziców i opiekunów, którzy doświadczają określonych trudności wychowawczych. Spotkanie może stanowić wsparcie w przystosowaniu się, rodziny lub poszczególnych jej członków, do jakiegoś rodzaju zmiany życiowej; poradzeniu sobie z kryzysem lub jako wstęp do terapii rodzinnej. 
- Na pierwszym takim spotkaniu pracują tylko dorośli!

Image by Cheryl Winn-Boujnida