top of page

Rodzinne konsultacje /coaching

najpierw dowiedzmy się co dzieje w komunikacji

Konsultacja rodzinna jest formą pomocy psychologicznej dla rodziców i opiekunów, par oraz rodzin które doświadczają określonych trudności wychowawczych / komunikacyjnych etc.


Spotkanie może stanowić wsparcie w przystosowaniu się rodziny lub poszczególnych jej członków, do danego rodzaju zmiany życiowej; może być sposobem na poradzenie sobie z kryzysem lub być wstępem do treningu poszczególnych członków rodziny lub rodziny jako grupy. Trening oznacza tutaj spotkanie skoncentrowane na celach i przyszłych efektach. W odróżnieniu od terapii coaching skupia głównie na przyszłości - "Jak jest teraz?" + "Jak ma być?", lub "gdzie jesteśmy teraz jako rodzina i dokąd razem zmierzamy?"

-

Na pierwszym takim spotkaniu pracują tylko dorośli! Dzieci i nastolatków włączamy do sesji na kolejnych spotkaniach, po rozpoznaniu celów procesu.

-
Spotkanie trwa 60 lub 90min.
-
Cena spotkania: 200PLN lub 300PLN

KONSULTACJE RODZINNE: Nasze usługi
bottom of page