COACHING KOGNITYWNY

Trening rozwoju osobistego | LIFE | BUSSINESS | SOUL

Coaching to droga. Osobisty, dobrowolny trening prowadzący do świadomej zmiany na lepsze. Co istotne, ten proces zaczynamy analizą bieżącej sytuacji klienta coachingu, określeniu jego celów, oraz rozpoznaniu drogi, którą chciałby przemierzyć, aby zrealizować cele i osiągnąć zamierzone efekty. Czyli na początek plan. Oczywiście pracujemy nad tym konkretnymi, sprawdzonymi metodami. 


Możemy powiedzieć, że podróż zaczyna się już w umyśle, wtedy, kiedy zaczynamy planowanie i organizowanie pierwszych potrzebnych zasobów - pierwszych, bo część z nich zorganizujemy już w trakcie drogi, jednocześnie na początku warto wiedzieć dokąd zmierzamy.


Coach to towarzysz na pewnych etapach drogi, dlatego podróż możemy nazwać partnerską. Taka ma być. Coaching Kognitywny to spotkanie w równorzędnej, nieoceniającej relacji. Metodologia niezwykle skuteczna, pozwalająca na uniknięcie oporu psychologicznego, ponieważ zakładamy usprawnianie np: relacji, skuteczności działania; wzrost wglądu w siebie; ale nie naprawianie kogokolwiek. Jako klient wchodzisz do procesu zmiany ze wszystkimi niezbędnymi zasobami - masz wszystko czego potrzeba, bez względu na to czy jesteś tego świadomy już w tym momencie.

Image by Jamie Street