LIFE COACHING

Trening rozwoju osobistego.

Coaching to droga. Osobisty, dobrowolny trening prowadzący do świadomej zmiany na lepsze. To co jest bardzo ważne, w tym procesie, to wnikliwa analiza bieżącej sytuacji klienta coachingu oraz celów, które chciałby poprzez ten proces zrealizować. Zaplanowanie konkretnych działań w osobistej zmianie oraz sam proces zmiany musi poprzedzać świadomość zasobów i potrzeb klienta i określenie tego, po czym pozna on osiągnięcie rezultatów. Dopiero wtedy zaczyna się podróż.

Image by Jamie Street