top of page

Nasze usługi - ogólnie:

Coaching indywidualny

i grupowy

indywidualny trening rozwoju osobistego w zakresie: ZAWODOWYM / RODZINNYM / OSOBISTYM

Warsztaty i szkolenia

rozwój w formie cyklicznych spotkań  w grupie i na tle grupy - KLUB ROZWOJU DLA OJCÓW; WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY; WARSZTATY DLA RODZICÓW; organizowane w formie otwartej i na zamówienie; o określonej tematyce oraz jako proces

Projekty rozwojowe

łączymy szeroki wachlarz kompetencji: psychologię, coaching kognitywny, pracę z ruchem (taniec współczesny i nowoczesny), doświadczenie sceniczne. 

Image by Hello I'm Nik
OFERTA: Nasze usługi
bottom of page